Ρεθίθια χούμους - Κυπριακό φαγητό - (μερίδα)

Θερμίδες: 

540