2 κρεμμύδια τριμένα

2 κρεμμύδια τριμένα: Δείτε τις καλύτερες συνταγές μας.